Price Action chuyên sâu – Phần 1, Kỳ 2

Các phương pháp giao dịch theo Price Action Tiếp tục các bài viết về Price Action chuyên sâu nhé anh em. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về các phương pháp giao dịch dựa trên Price Action.  Nói 1 cách chuẩn xác thì Price Action không phải là 1 phương pháp giao dịch nào cố định, riêng

Read More

Price Action chuyên sâu – Phần 1, Kỳ 1

Price Action là gì và nguồn gốc của nó Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã làm biết bao Trader mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó. Các Price Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có

Read More