Các phiên giao dịch forex

Không giống như những thị trường tài chính khác như Sàn giao dịch chứng khoán New York. Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ / ngày, 5 ngày/ tuần, nhưng không phải lúc nào cũng sôi động. Đôi lúc có thể thị trường ngoại hối biến động rất mạnh, nhưng đôi lúc để giá “nhúc nhích” 1 chút lại là cả 1 vấn đề

Các phiên giao dịch chính theo giờ UTC

Để hiểu rõ, chúng ta cần nắm thời gian giao dịch của thị trường ngoại hối như sau:

Bốn phiên chính của thị trường là Sydney, Tokyo, London, New York lần lượt mở cửa và đóng cửa như sau

 

Phiên giao dịch theo giờ Việt Nam
Phiên giao dịch theo giờ Việt Nam

Nếu bạn chú ý thì sẽ có những khoảng thời gian trùng nhau giữa các phiên, ví dụ như vào 3g-4g chiều là trùng giữa phiên tokyo và London, 8-12g tối là trùng giữa London và New York. Trong những khoảng thời gian trùng này, khối lượng giao dịch được đẩy lên cao và giá thường biến động rất sôi động

Hãy xem biến động bình quân của các cặp tiền trong từng phiên giao dịch của thị trường ngoại hối

Số pip mỗi cặp theo phiên giao dịch
Số pip mỗi cặp theo phiên giao dịch

Từ bảng trên, có thể thấy phiên Âu thường là phiên biến động nhiều nhất.

Theo: traderviet.com