Phân tích thị trường nào tốt nhất

Phân tích thị trường nào tốt nhất?

Theo bạn nghĩ thì loại phân tích thị trường ngoại hối nào trong số các phân tích thị trường sau là tốt nhất: Phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản. Phân tích cảm tính thị trường. Đây thực sự là một vấn đề không thể trả lời được vì đơn giản, các cách phân tích

Read More

Phân tích thị trường ngoại hối

Phân tích thị trường ngoại hối

Phân tích thị trường ngoại hối về cơ bản thì có 3 cách thông dụng mà mọi người hay áp dụng trong giao dịch ngoại hối: Phân tích Kỹ thuật – Chúng ta sẽ đi sâu về phần phân tích kỹ thuật. Phân tích Cơ bản. Phân tích thị trường ngoại hối theo cảm tính. 1. Phân

Read More