GBPJPY-Profit 100%/year

Chúng ta đã thảo luận:

  1. Robot (EA) forex là gì?
  2. Ưu, nhược điểm của Robot (EA)
  3. Cách copy lệnh từ chiến lược của Fx4U (sử dụng Robot để giao dịch)
  4. Cách tạo tài khoản giao dịch

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét các biểu đồ lợi nhuận và các thống kê giao dịch theo từng năm (từ 2014 – 2022) của chiến lược Fx4U. Hiện tại thì chiến lược này đã và đang chạy từ 19/01/2022 và đang có lợi nhuận hơn 43%/ 5 tháng tính tới 23/06/2022.

Các bạn có thể xem chi tiết giao dịch của chiến lược theo link:  https://ct.icmarkets.com/profiles/TbqjcARcLQ 

Nếu các bạn muốn tìm hiểu cách để sao chép lại các giao dịch của Fx4U thì tham khảo tại đây

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2014 – 23/06/2022

Lợi nhuận trong gần 8.5 năm 189057% – với mức sụt giảm vốn tối đa là 22.78% (Tuy nhiên con số này chỉ tương đối do mức lợi nhuận quá cao làm thống kê thiếu chính xác. Nền tảng giao dịch này sẽ chính xác hơn với số tài sản nhỏ hơn 1 triệu usd). Ta sẽ xem xét lợi nhuận và thống kê giao dịch theo từng năm ở bên dưới.

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2022 – 23/06/2022

Trong 5 tháng đầu năm 2022 cũng là trong khoảng thời gian robot chạy ta có lợi nhuận 65% với mức sụt giảm vốn tối đa 12.22% (Mức lợi nhuận này khác với thực tế robot đang chạy 43% là do trong quá trình chạy thì robot liên tục được cải tiến và cập nhật lên các phiên bản cao hơn với mức lợi nhuận cao hơn)

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2021 – 19/01/2022

Trong năm 2021 robot cho lợi nhuận 62% với mức sụt giảm vốn tối đa 11.68%.

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2020 – 19/01/2021

Trong năm 2020 robot cho lợi nhuận 78% với mức sụt giảm vốn tối đa 26.43%.

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2019 – 19/01/2020

Trong năm 2019 robot cho lợi nhuận 93% với mức sụt giảm vốn tối đa 11.71%.

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2018 – 19/01/2019

Trong năm 2018 robot cho lợi nhuận 254% với mức sụt giảm vốn tối đa 13.16%

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2017 – 19/01/2018

Trong năm 2017 robot cho lợi nhuận 39% với mức sụt giảm vốn tối đa 20.75%

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2016 – 19/01/2017

Trong năm 2016 robot cho lợi nhuận 1859% với mức sụt giảm vốn tối đa 15.05%

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2015 – 19/01/2016

Trong năm 2015 robot cho lợi nhuận 144% với mức sụt giảm vốn tối đa 17.33%

Biểu đồ lợi nhuận và thống kê giao dịch từ 19/01/2014 – 19/01/2015

Trong năm 2014 robot cho lợi nhuận 241% với mức sụt giảm vốn tối đa 13.75%

Với biểu đồ thống kê qua từng năm, có 1 năm với sụt giảm vốn lớn nhất là 20.75%, còn lại các năm là mức sụt giảm vốn hơn 10%. Với mức sụt giảm vốn này ta thấy rằng rủi ro khoảng 20% tài khoản là trong mức chấp nhận được.

Với biểu đồ thống kê qua từng năm, có 1 năm lợi nhuận rất cao tới 1859%/ năm và 1 năm lợi nhuận chưa được cao chỉ với 39%/ năm. Các năm còn lại khoảng hơn 100%/ năm. Với mức lợi nhuận thống kê thế này ta hoàn toàn có thể kỳ vọng mức lợi nhuận ổn định hàng năm là 100%/ năm.

Việc còn lại là các bạn có quyết định tham gia con đường này hay không mà thôi. Và tôi cũng lưu ý rằng Đầu tư luôn mang yếu tố rủi ro nên hãy cân nhắc tham gia với số vốn vừa phải đối với bạn, đừng để đầu tư làm thêm gánh nặng cho bạn.

Về phía tôi tôi luôn cam kết với slogan: ” Hãy làm điều tử tế! “

Và cho dù bạn có tham gia hay không thì tôi cũng xin chúc cho bạn luôn mạnh khỏe, bình an và thịnh vượng.