Price Action chuyên sâu – Phần 1, Kỳ 1

Price Action là gì và nguồn gốc của nó Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã làm biết bao Trader mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó. Các Price Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có

Read More

QUẢN LÝ VỐN THEO CÔNG THỨC KELLY

Quản lý vốn theo công thức Kelly

Quản lý vốn theo công thức Kelly đối với giới cá cược thế giới nói chung và giới Trader nói riêng không có gì xa lạ. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất mới đối với Trader nhà mình, thậm chí có nhiều anh em còn chưa nghe đến công thức này bao giờ. Hôm nay, mình sẽ giới

Read More

Kỹ năng cơ bản trong quản lý vốn

Kỹ năng cơ bản trong quản lý vốn

Một số KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ VỐN để có thể sống được với giao dịch ngoại hối Tưởng tượng bạn và tôi chơi trò tung đồng xu: mặt có hình đầu người bạn thua, mặt kia bạn thắng. Bạn có mức rủi ro là $10 cho mỗi lần chơi, còn tôi rủi

Read More

MỘT VÀI CẶP TIỀN TỆ YÊU THÍCH

Hãy chọn một vài cặp tiền tệ yêu thích trong thị trường ngoại hối forex để giao dịch

Thị trường ngoại hối Forex tồn tại rất nhiều cặp tiền tệ. Một số cặp tiền tệ có những đặc điểm khá đặc biệt (biên độ giao động mạnh, chỉ báo cho nhiều cặp khác, biến đổi thất thường rất nhanh, …). Bạn có bao giờ tự hỏi: đâu là cặp tiền tệ/thị trường ngoại

Read More